RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Polityka Gminy

Wersja z dnia: 11.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. - Załączniki Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - Załączniki

Wersja z dnia: 05.01.2010
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana strategii