RSS
A A A
SmodBIP

Konsultacje społeczne Statutów sołectw Gminy Tarnowiec

Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że w dniach od 09 kwietnia do 23 kwietnia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Statutów sołectw Gminy Tarnowiec.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag i opinii do projektów statutów na formularzu konsultacyjnym, który wraz z projektami statutów został udostępniony:

  1. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu - pokój Nr 7,
  2. na stronie internetowej gminy www.tarnowiec.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowiec.eu w zakładce ,,Konsultacje społeczne’’.
  3. u sołtysów sołectw Gminy Tarnowiec.

Udział w konsultacjach dotyczących projektów statutów sołectw mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Tarnowiec posiadające czynne prawo wyborcze do organów gminy.

Wypełniony formularz należy:

  1. przesłać listownie na adres Urzędu Gminy: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec,
  2. złożyć w sekretariacie urzędu – pokój nr 7,
  3. przesłać drogą elektroniczną na adres: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

Opinie i uwagi dotyczące projektów statutów sołectw podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Statutową Rady Gminy Tarnowiec.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Tarnowiec dotyczących projektów statutów sołectw.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 27.04.2018
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 551