RSS
A A A
SmodBIP

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - rok 2021

 1. Zarządzenie Nr 112/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
 2. PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 3. Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku.
  - Wniosek
 4. Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku
  - Oferta
 5. Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku.
 6. Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku.
 7. Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 04.03.2021
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 19.11.2020
Dokument oglądany razy: 456