RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2014 (z dnia: 03.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/25/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 • 2014 (z dnia: 21.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/43/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
 • 2014 (z dnia: 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2013 (z dnia: 14.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2015 (z dnia: 13.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • 2015 (z dnia: 16.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/43/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
 • 2015 (z dnia: 19.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2016 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowa strona główna
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie herbu gminy
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Herb
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Herb
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa wyglądu
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa wyglądu
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana REGONów
 • Komisje Rady (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Komisje Rady Gminy Tarnowiec VI kadencja
 • Strona główna (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Elektroniczna skrzynka podawcza
 • 2009 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2009 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2009 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2009 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie załączników do zarządzeń
 • 2009 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2008 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 06.01.2010
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 78 805